Hirdetmény / 2017. 05. 29.
Hirdetmény
 A DEFACTOREAL Kft. hirdetménye
(Cg.01-09-061836; székhelye: 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 56.)

A Társaság alapítója 2017.04.28. napján arról határozott, hogy a Társaság törzstőkéjét 368.000.000,- Ft azaz Háromszázhatvannyolcmillió forint összeggel 350.000.000,- Ft, azaz Háromszázötvenmillió forint összegre szállítja le.

A törzstőke-leszállítás célja tőkekivonás, a kifizetésre legkésőbb 5 év alatt kerül sor a társaság szabad pénzeszközeinek függvényében.

Társaság felhívja a hitelezőit, hogy a hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. A hitelezők a biztosíték nyújtására vonatkozó igényüket a hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik a Társaság székhelyén. Nem jogosult a biztosítékra a hitelező, ha a tőke leszállításához kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal rendelkezik, illetve ha a Társaság tőkeleszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan (Ptk. 3:204. § (1) bekezdés).

Jelen hirdetmény társaság honlapján történő második közzétételének napja 2017. május 29. napja. 

Budapest, 2017. május 29.

Nagy Olivér ügyvezető
Hirdetmény / 2017. 04. 28.
Hirtedmény
A DEFACTOREAL Kft. hirdetménye
(Cg.01-09-061836; székhelye: 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 56.)
 
A Társaság alapítója 2017.04.28. napján arról határozott, hogy a Társaság törzstőkéjét 368.000.000,- Ft azaz Háromszázhatvannyolcmillió forint összeggel 350.000.000,- Ft, azaz Háromszázötvenmillió forint összegre szállítja le.

A törzstőke-leszállítás célja tőkekivonás, a kifizetésre legkésőbb 5 év alatt kerül sor a társaság szabad pénzeszközeinek függvényében.

Társaság felhívja a hitelezőit, hogy a hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. A hitelezők a biztosíték nyújtására vonatkozó igényüket a hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik a Társaság székhelyén. Nem jogosult a biztosítékra a hitelező, ha a tőke leszállításához kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal rendelkezik, illetve ha a Társaság tőkeleszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan (Ptk. 3:204. § (1) bekezdés).

Jelen hirdetmény társaság honlapján történő közzétételének napja 2017. április 28. napja.  

Budapest, 2017. április 28.

Nagy Olivér ügyvezető